Top

Overzicht experts

Stand van zaken
Twee maanden na de start van mijn Design Research kan ik mijn experts en bronnen indelen op twee assen:

  • x-as van linker hersenhelft (begrijpen, lezen) naar rechter hersenhelft (voelen, kijken)
  • y-as van hoofdthema (klimaatverandering/natuur) naar losse vakgebieden (infographics, beeldtaal, klimaatcommunicatie, groene bubbel). Onderin staan bronnen die over slechts 1 aspect gaan en bovenin staan bronnen die overlappen met andere vakgebieden.

De nummers van de bronnen in de bovenstaande afbeelding zijn terug te vinden in de tabel hiernaast.

Vervolgstappen
De bronnen/experts die zich bevinden op het grensvlak van de linker- en rechter hersenhelft zijn op dit moment voor mij interessant. Daarnaast valt het mij op dat ik veel kunstenaars in mijn bronnen heb zitten. Voor verdere verdieping staan de volgende ontmoetingen in de planning:

Expert(s) 18 - Database metaforen

  • Voorbereiding: ja, Metaphor Festival (zie blog)
  • Contact gelegd: nog niet

Ik wil graag dat mijn verzameling infographics met metaforen gemakkelijk kan worden gevonden door geïnteresseerden. Het Metaphor Lab heeft een database met visuele metaforen die gebruikt wordt als visuele corpus voor onderzoek. Het toevoegen van beeldmateriaal is mogelijk, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het bespreken van deze voorwaarden lijkt mij een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met deelnemers van het Metaphor Lab. Ik zou willen achterhalen hoe ik hun wetenschappelijk onderzoek kan vertalen naar de praktijk, in mijn geval: infographics maken.

Expert(s) 21 - Clean Language en gebruik van metaforen in de praktijk

  • Voorbereiding: ja, via een training
  • Contact gelegd: ja, via mijn werk en via de training

Vorige jaar heb ik een 3-daagse training gevolgd over Clean Language (lees hierover meer in deze blog). Met een van de trainers heb ik al contact gehad hoe ik deze methode in mijn Design Research kan gebruiken. Na mijn eerste pogingen voor de Living Atlas wil ik mijn resultaten verder bespreken met de andere trainer.

Via mijn werk ben ik in contact gekomen met een bureau dat adviseert in ‘Veranderen 3.0’. Zij hanteren vaak metaforen om met teams over verandering te praten en zij maken ook gebruik van de Clean Language methode. Ik zou graag willen achterhalen wat de voordelen zijn van het gebruik van metaforen en of er ook valkuilen zijn.

Expert 27 - Kunstenaar

  • Voorbereiding: ja, door opleiding Extract
  • Contact gelegd: ja, afspraak volgt binnenkort

Deze kunstenares heeft mij eens vertelt dat zij werk wil maken dat niet alleen via je 'hoofd' binnenkomt, maar ook via je ‘buik’. Ik ben heel benieuwd of zij daarvoor een bepaalde werkwijze hanteert en ik ben benieuwd of en hoe zij dit toetst bij de kijker.

Expert 13 - Klimaat psychologie

  • Voorbereiding: ja, door lezingenreeks Impact Academy
  • Contact gelegd: ja, tijdens lezingenreeks

Via een lezingenreeks van de Impact Academy kom ik in contact met diverse experts op het gebied van psychologie en duurzaamheid. De reeks is nog niet afgelopen. Na afloop wil ik de deelnemers van de lezingenreeks vragen welke expert zij het meest toepasselijk zouden vinden voor mijn onderzoek. Ik kan daar mijn ‘mini-probe’ van het infographicscongres voor gebruiken (zie blog). Op basis hiervan kies ik een expert om mij verder in te verdiepen.

Verwerking resultaten
De resultaten verwerk ik in een blog als interview en/of als sketchnote.

Aanvulling bronnen
De bronnen die zowel binnen de linker- als de rechterhersenhelft vallen, staan met name onderin, aan de kant van de deelthema's. Een van de bronnen ligt binnen mijn doelgebied: de houten klok op de DDW van Staatbosbeheer die laat zien hoeveel hout er per seconde groeit. Meer bronnen binnen mijn doelgebied kunnen mogelijk inzicht geven hoe ik de kennis uit de bronnen 'onderin' mijn overzicht kan vertalen naar infographics.

No Comments

Post a Comment