Top

Critical reading

Inleiding

'Critical reading' is lezen waarbij je niet alleen leest wat er staat, maar dit tegelijkertijd ook in de context plaatst. Wie is de schrijver? Waar is de tekst gepubliceerd? Wat wil de schrijver bereiken? Hoe doet hij dit? Wat is zijn standpunt in het actuele debat? Alle vragen die je jezelf moet stellen tijdens het kritisch lezen staan beschrijven op deze website.

Naast tekst kan ook beeld of de layout van het stuk meegenomen worden in de methode van het kritisch lezen. Ook een infographic kan je via deze methode nader analyseren.

Voor deze les hebben we 5 teksten ontvangen met als centraal thema: de rol van design bij het oplossen van huidige en/of toekomstige maatschappelijke problemen. Op basis van deze teksten is gevraagd om een stuk te schrijven waarin je je eigen standpunt ten opzichte van dit debat zichtbaar maakt. Hieronder staat mijn bijdrage.

Kon, kan of ga ik als designer wereldse problemen oplossen?

Everything has become design, and design is everywhere’ stelt Lucas Verweij in het digitale magazine Dezeen. De term design wordt steeds meer gebruikt en krijgt in steeds meer domeinen een rol. Alle ogen zijn op de designer gericht om wereldse problemen op te lossen. Maar kunnen de designers dat ook? Luca Verweij zegt van niet en stelt dat de design bubble op barsten staat.

Vroeger, meer dan 20 jaar geleden, ontwierp ik als riooladviseur rioleringssystemen bij een ingenieursbureau. Tegenwoordig heet dat een sewer designer. Was ik toen de designer die wereldse problemen oploste? Niet echt, de problemen waren al opgelost door de uitvinding van het riool. Steden werden schoner, hygiënischer en gezonder. Maar ik was ook niet de designer die Ahmed Ansari bekritiseert in zijn betoog tijdens het MIT Media Lab Summit: de designer die als slaaf voor zijn baas oplossingen ontwerpt en die ontwerpen in een falend systeem probeert in te passen. 

Mijn rioleringsontwerpen dienden voor het welzijn van de mensen: zo weinig mogelijk wateroverlast ondanks het veranderende klimaat met extremer weer. Was ik daardoor een social designer? Niet volgens de definitie van Tabo Goudswaard in het interview in New Europe, City in Transition. Hij zegt dat een social designer de boel ontregelt om vervolgens het systeem te kunnen veranderen. Toch was ik met de hele afdeling bezig om het systeem te verbeteren. Meer regen betekende grotere rioolbuizen, wat maatschappelijk gezien onbetaalbaar was. Dus gingen we samen met stakeholders (gemeente, waterschap en burger) op zoek naar alternatieven die wel betaalbaar waren: bijvoorbeeld door het opvangen van regenwater in wadi’s.

Inmiddels werk ik als infographic designer. Op basis van de wensen van een klant vertaal ik een boodschap naar een infographic met daarbij de doelgroep als leidend principe voor de keuzes in de vormgeving. Ga ik hiermee wereldse problemen oplossen? Alweer is het antwoord nee, maar de wereld wordt wel iets meer begrijpelijk. Daar was o.a. Otto Neurath al mee bezig toen hij samen met de grafisch ontwerper Gerd Arntz de ISOTYPE (International System of Typographic Picture Education) ontwikkelde om daarmee ingewikkelde informatie aan het gewone volk uit te leggen.

De infographicmakers van Bureau D’études hebben daarentegen wel de insteek om het systeem te veranderen. Middels de infographics die zij maken proberen zij de burgers te informeren over hoe het systeem in elkaar steekt om hiermee de burger de macht te geven om het systeem te kunnen veranderen. Een mooi streven, al blijft het natuurlijk lastig om de daadwerkelijke impact te meten.

Zal ik in de toekomst impact hebben met mijn design? Mijn ontwerpvraag voor de Master Design is wel heel ambitieus: kunnen infographics bijdragen aan een diepere bewustwording van de effecten van klimaatverandering? Met dit onderzoek ga ik het klimaatvraagstuk niet oplossen, maar ik lever vanuit mij expertise wel een kleine bijdrage aan de klimaatdiscussie. Zo was, ben en blijf ik een designer met een sociaal hart die hopelijk iets bijdraagt aan een betere wereld.

 

No Comments

Post a Comment