Top

Achtergrond iteratie #1

Inleiding iteratie #1: mini klimaatgesprek en infotekenen

 

Deze iteratie was een vingeroefening om het klimaatgesprek (klimaatgesprekken.nl) en infotekenen met elkaar te verbinden. Links staan beelden van de iteratie, de visualisaties van de participanten en de door mij bewerkte resultaten. Tijdens deze iteratie onderzocht ik of de opzet van de sessie werkte, of de tijden in het draaiboek overeenkwamen met de praktijk, welke materialen noodzakelijk waren en wat het verschil is in mijn rol als trainer en als coach (onderdeel vrije keuze ruimte: didactiek). Daarnaast waren er twee belangrijke inhoudelijke vragen ten behoeve van mijn design research.

 

Te beantwoorden vragen: inhoudelijk

 

1 - Kan ik metaforen met betrekking tot klimaatverandering ‘vangen’ zonder het expliciet over metaforen te hebben? & 2 - Heeft infotekenen een meerwaarde in het klimaatgesprek?

 

Opzet workshop
 • 4 participanten 
 • 45 minuten
 • stap 1: leren infotekenen zoals het leren van een nieuwe taal: letters en woorden tekenen
 • stap 2: mini klimaatgesprek: zinnen tekenen

Het mini klimaatgesprek was in de vorm van een krachtenveldanalyse over reizen. Ik stelde de vraag: wat kan jij doen om minder impact te hebben op het klimaat door middel van reizen? Daarna werden de participanten uitgenodigd om de versnellers en de remmers te tekenen. Vervolgens werden de remmers samen met de buurman/buurvrouw besproken om daar samen oplossingen voor te vinden.

 

De getekende resultaten van de participanten zijn verzameld en verwerkt zoals in de visuals hiernaast.

 

Analyse

 

1 - Metaforen vangen

 • Het tekenen van moeilijke begrippen met betrekking tot klimaatverandering geeft bijna altijd een metafoor omdat het vaak abstracte begrippen zijn die uitgelegd moeten worden in termen van iets anders.
 • Het tekenen van wens, versnellers, remmers en oplossingen geeft vaak concrete voorbeelden die letterlijk worden verbeeld. Een metafoor is daar niet voor nodig.

2 - Meerwaarde infotekenen

 • Feedback participanten:
  • "tekenen heeft meerwaarde zodra je het met de ander gaat bespreken"
  • "inkijkje in de wereld van de ander"
  • "makkelijker om het samen ergens over te hebben"
 • De resultaten van het klimaatgesprek zijn tastbaar en daardoor ook deelbaar.
 • Het natekenen van de tekeningen van de participanten (met behoud van de basisvormen van de participanten) heeft als voordeel dat ze makkelijk te ordenen zijn en onderdeel worden van een geheel. Door het behouden van de basisvorm, blijft de input en interpretatie van de participant aanwezig.

3 - Extra informatie:

 • De termen geld en tijd worden het vaakst genoemd in het klimaatgesprek. Als oplossing voor de remmers werd 2x een technische oplossing en 2x een persoonlijke ontwikkeling als oplossing genoemd.

 

Mijn rol

 

In deze sessie was duidelijk onderscheid in de rol van trainer: hoe leer je tekenen, en de rol van coach: hoe laat ik mensen een proces doorgaan. Het lesgedeelte werd door een enkele participant als ouderwets ervaren. De flow van leren tekenen naar oplossingen tekenen werd positief ervaren.

Als coach moet je vertrouwen hebben in het proces dat de groep zelf aan de gang gaat en oplossingen bedenkt. 

 

Conclusie

 

Metaforen vangen zonder expliciet er naar te vragen is mogelijk mits het over abstracte zaken gaat.

Participanten praten met elkaar over hun eigen klimaatimpact en mogelijkheden om te veranderen. Infotekenen helpt om elkaar beter te begrijpen.

 

Aandachtspunten
 • Bij onvoldoende annotatie zijn de tekeningen zonder mondelinge toelichting niet altijd begrijpbaar.
 • Metaforen zitten niet zozeer in de beschrijving van concrete stappen die mensen kunnen zetten om meer duurzaam te zijn.
 • Wat is mijn definitie van een metafoor? Welke criteria hanteer ik?
 • Metadata die ik kan gebruiken:
  • achtergrond participant: functie.
  • datum
  • setting (foto)
  • tijdsduur
  • type vraag aan participant
  • mate van duurzaam (a la groene bubbel ingeschat?)
  • medium: internet, krant, tv, youtube, symposium, protest, boek, artikel
  • nationaal/internationaal
  • gesproken, geschreven, visueel
  • live, bron
 • Tekenen met stift (in plaats van potlood) draagt bij aan het vastleggen van de resultaten vergeleken met de resultaten van iteratie #0.
 • Deze methode lijkt wat ‘braaf’ voor kunstacademie studenten maar werkt heel goed met participanten die minder ervaring hebben met visualisaties (zie iteratie #1-groot, nog nader uit te werken).
Achtergrond

Gedurende de twee jaar van de Master Design wordt een divers lesprogramma aangeboden. In deze post is een verslag gemaakt van een van de lessen. Dit kan een onderzoeksmethode, een huiswerkopdracht of een samenvatting van een lezing zijn.

2 Comments
 • Harma

  Je zet in je blogpost je iteratie helder uiteen en het is prettig leesbaar. Je deelvragen zijn helder: enerzijds heb je vragen over de opzet van de workshop en de didactische aanpak, anderzijds oiver de inzet van metaforen en de meerwaarde van infotekenen.
  Als geinformeerde lezer bleven er een paar vragen liggen:
  – over infotekenen en didactiek: Waarom geef je geen informatie over de lesopbouw en de didactische aanpak? Wat is de wijze waarop een deelnemer infotekenen leert? Dat leren tekenen komt ongetwijfeld elders in je blog aan de orde, maar juist hier (de didactiek) is het fijn als je de lezer meer inzicht kunt bieden. Kan je de werkvellen en lesopbouw explicieter laten zien of kan je verwijzen naar een relevante blogpost over infotekenen?
  – je spreekt over je rol, maar niet over de specifieke didactische aanpak je hebt ingezet of dit werkte. De kwalificaties ouderwets en positief zeggen niet zoveel. Valt er meer over te zeggen?
  — kan je je conclusie over abstractie en metaforen van voorbeelden voorzien? Het verheldert direct wat je bedoelt.
  — over de waarde van infortekenen voor een klimaatgesprek:
  Het is deelbaar geworden: voor wie bedoel je dan? Bedoel je de groep die eraan werkte of kan je dergelijke uitkomsten ook elders aanbieden?

  15 april 2019 at 12:38 Beantwoorden
 • Hanneke Briër

  Ha Tyra,

  De dingen zijn echt mooi bij elkaar aan het komen in je design research. De combinatie van klimaatgesprek en infotekenen lijk je veel te brengen. De opzet van je iteratie van oefenen en dan echt is prima (hoewel voor ontwerpers niet nodig, zoals je ook opmerkt).
  In deze post ben je heel duidelijk in de vragen die je wilde onderzoeken. Ook heb je voor jezelf een aantal belangrijke antwoorden daarop ontdekt, waar je lezer nog niet altijd voldoende van meekrijgt. De kneep zit opnieuw in meer ‘show’. Let goed op de volgende aspecten om echt navolgbaar te vertellen:
  *Leg kort uit wat er in een krachtenveldanalyse reizen precies gebeurt. Wat bedoel je met versnellers en remmers?
  *Zorg voor een steviger verbinding van tekst en beeld, los deze op in het ontwerp van de post. Nu weet je lezer niet precies welk beeld bij welke analyse of conclusie hoort – en verliest daarmee aan leesbaarheid.
  *Onder Analyse heb je het over moeilijke termen. Wat zijn die? En wat zijn makkelijke termen? Laat voorbeelden zien van de tekeningen die je participanten daarbij maken. Wat zijn vervolgens metaforen, wat meer concrete verbeeldingen? Hier lijkt een belangrijke opbrengst te zitten.
  *Doet het verschil tussen concreet beeld en metafoor nog iets voor de participant? En zo ja: wat dan? Daar gaat het je toch om?
  *De meerwaarde die je in infotekenen benoemt is helder (punt 2 lijkt wel onderdeel van punt 1). Soms dubbel je wel met wat je later onder Aandachtspunten noemt.
  *De termen onder Extra informatie vragen om meer uitleg (dat noem je zelf ook). Los dat ook al op in deze uitwerking, je participanten gaven die uitleg namelijk wel.
  *Wat bedoel je onder Aandachtspunten met de metadata?

  Kun je hierop verder werken?

  Hanneke

  16 april 2019 at 09:56 Beantwoorden

Post a Comment